Print
Nov 13

Monday TBD

Nov 15

Wednesday TBD

Nov 17

Friday TBD

Nov 18

Saturday TBD

Nov 22
 • Varsity
 • game

@ Arcadia

Wednesday 6:00 PM

Nov 25
 • Varsity
 • game

@ Marina

Saturday 7:00 PM

Nov 30

Thursday TBD

Dec 01

Friday TBD

Dec 02

Saturday TBD

Dec 08
 • Varsity
 • game

Maranatha

Friday 7:00 PM

Dec 15
 • Varsity
 • game

Valley Christian

Friday 6:00 PM

Dec 16
 • Varsity
 • game

Spring Valley

Saturday 6:00 PM

Dec 22

Friday 6:30 PM

Dec 23
 • Varsity
 • game

La Canada

Saturday 7:00 PM

Dec 26

Tuesday TBD

Dec 27

Wednesday TBD

Dec 28

Thursday TBD

Dec 29

Friday TBD

Jan 05

Friday 7:00 PM

Jan 06
 • Varsity
 • game

@ Redondo Union

Saturday TBD

Jan 10

Wednesday 7:00 PM

Jan 12
 • Varsity
 • game

Chaminade

Friday 7:00 PM

Jan 15
 • Varsity
 • tournament

MLK Day Game @ Alemany HS

Monday TBD

Jan 17
 • Varsity
 • game

@ Sierra Canyon

Wednesday 7:00 PM

Jan 19
 • Varsity
 • game

Alemany

Friday 7:00 PM

Jan 20
 • Varsity
 • tournament

CA State Preview @ Colony HS

Saturday TBD

Jan 24
 • Varsity
 • game

@ Loyola High School

Wednesday 7:00 PM

Jan 26
 • Varsity
 • game

@ Harvard-Westlake

Friday 7:00 PM

Jan 29
 • Varsity
 • playoff

Playoff

Monday TBD

Jan 30
 • Varsity
 • playoff

Playoff

Tuesday TBD

Jan 31
 • Varsity
 • playoff

Playoff

Wednesday TBD

Feb 02
 • Varsity
 • playoff

Playoff

Friday TBD