Print
Feb 21
 • Varsity
 • game

Oak Park

Wednesday 6:00 PM

Feb 23
 • Varsity
 • tournament

Redondo High School Tournament

Friday TBD

Feb 24
 • Varsity
 • tournament

Redondo High School Tournament

Saturday TBD

Mar 04
 • Varsity
 • game

@ Eagle Rock

Monday 6:00 PM

Mar 05
 • Varsity
 • game

@ San Juan Hills

Tuesday TBD

Mar 06
 • Varsity
 • game

Burroughs

Wednesday 5:00 PM

Mar 11
 • Varsity
 • game

@ Westlake

Monday TBD

Mar 12
 • Varsity
 • game

@ Chaminade

Tuesday TBD

Mar 14

Thursday TBD

Mar 16
 • Varsity
 • tournament

Dos Pueblos Tournament

Saturday TBD

Mar 19
 • Varsity
 • game

Alemany

Tuesday TBD

Mar 21

Thursday TBD

Apr 09
 • Varsity
 • game

Loyola High School

Tuesday TBD

Apr 16
 • Varsity
 • game

Harvard-Westlake

Tuesday TBD

Apr 19
 • Varsity
 • tournament

Redondo Union Tournament

Friday TBD

Apr 20
 • Varsity
 • tournament

Redondo High School Tournament

Saturday TBD